1. » »
  2. » آموزش استفاده از فونت ها در طراحی سایت

آموزش استفاده از فونت ها در طراحی سایت

برای استفاده از فونت ها در طراحی سایت باید مراحل زیر انجام دهید:
1) فایل های فونت مورد نظر را کپی کنید و در پوشه fonts سایت Paste کنید.
2) کد زیر را در فایل style.css باید Paste کنید.
 } font-face@
        /* تعریف یک نام برای فونت */     ;" font-family: "IRANSans-web
    ;font-style: normal
    ;font-weight: normal
     ("src: url('../fonts/IRANSans-web.eot') format("embedded-opentype
("url('../fonts/IRANSans-web.woff') format("woff,
{;("url('../fonts/IRANSans-web.ttf') format("truetype,
فرمت فونت هایی که در بالا استفاده کردیم هر یک در مرورگرهای مختلفی قابل پشتبانی هستند.
- svg: این فرمت توسط سیبستم عامل های ios پشتیبانی می شود و برای فونت های فارسی استفاده نمی شود.
- eot: فقط در مرورگرهای اینترنت اکسپلورر (IE) قابل پشتیبانی هستند.
- woff: این فرمت در مرورگرهای مدرن و اینترنت اکسپلورر ورژن 9 به بعد پشتیبانی می شود.
- ttf: بیشتر مرورگرها از این فرمت پشتیبانی می کنند بغیر از اینترنت اکسپلورر.
نکته: آدرس دهی فونت کاملا باید دقیق نوشته شود در غیر اینصورت تغییری در نحوه نمایش متون در سایت ایجاد نخواهد شد.
 ../ در css یعنی از فایل جاری که(style.css) خارج شوید و وارد پوشه fonts (فایل های فونت مورد استفاده در سایت) شوید.
3) حال باید در هر قسمتی که از font-family می خواهیم استفاده کنیم آن را برابر با IRANSans-web قرار دهیم. بعنوان مثال:
 
}h1
{;" font-family: "IRANSans-web 

مقالات مشابه

کارشناس فروش