1. » قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

۱- هويت شرکت : شرکت متین پردازش رهام گستر با نام تجاري رهام وب به شماره ثبت ۴۲۲۹۸ ، ثبت شیراز با آدرس وبسایتohamweb.com که در اين توافقنامه رهام وب ناميده مي شود.

۲-مشتری: شخص ، موسسه ، فرد یا افرادی که از محصولات رهام وب استفاده می کنند . كه در اين توافقنامه "مشتری" ناميده مي شويد.

۳-رهام وبحق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف "خدمات رهام وب" که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. و این به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد که در قسمت قوانین پورتال رهام وب (و نیز قوانین رهام وب) موجود می باشد که قابل مشاهده می باشد.

۴- نحوه ارتباط طرفين با هم:

۱-۴ روش ارتباطي مستند شرکت با مشتری ، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت هاي پرتال پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

۲-۴ روش ارتباطي مستند مشتری با شرکت، ثبت تيکت در پرتال پشتيباني با دريافت شماره پيگيري تيکت و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبي از شرکت خواهد بود.

۳-۴ استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمي گردد.

۴-۴ شرکت مسئوليتي نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.
نکته : شرکت صرفا از طریق موارد اعلامی در فوق با مشتری در تماس خواهد بود و هیچ وظیفه و تکلیفی نسبت به طرق دیگر ارتباطی نخواهد داشت.

۵- صحت اطلاعات:

مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (هنگام استفاده از خدمات و محصولات رهام وب اطلاعات صحيح در اختيار رهام وب قرار دهد و رهام وب براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شدهتوسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا رهام وب شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد رهام وببه صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد .

۶- رفع مسئوليت:

رهام وب تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات رهام وبو يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه رهام وب احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد،برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت رهام وب محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط رهام وب در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد .

۷-عدم وجود ضمانت:

رهام وب هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. رهام وب هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد . رهام وب هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد .

۱-۷علت قطع:

مشتری می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر رهام وب متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، رهام وب این حق را برای خود محفوظ می دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، رهام وب هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می کند که هیچگونه ادعایی در برابررهام وب برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد . 

۸-دوره صورتحساب:

صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری رهام وب شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات رهام وب برای مشتری در یک(1) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمیاست. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه رهام وب یک "درخواست انصراف" از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که رهام وب فرم سفارش را دریافت می کند، آغاز می گردد. اگر رهام وب فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، رهام وب ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. رهام وب این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتریبه تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد .زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد . 

۹- واگذاری و نماینده مشتری:

۱-۹واگذاری . حقوق و دیون هم مشتری و هم رهام وب (در اینجا " طرفین" به آنها اطلاق می کنیم.) تحت مفاد این سند، جانشین ها ، مجریان و مدیرانطرفین را نیز مقید می کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم های سفارش و قراردادهای خدمات رهام وب که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجزاه کتبی رهام وب، واگذار یا محول کند .

۲-۹ طرف اصلی. مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موفقتنامه ای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین رهام وب و نماینده مشتری جاری باشد .

۱۰- حداقل سن:

۱-۱۰ مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، 18 سال سن دارد .

۲-۱۰ مشتری می پذیرد که هر شخص که کمتر از 18 سال دارد("صغیر") باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود .

۳-۱۰ مسوولیت اصلی والد یا قیم. والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات رهام وب است .

۴-۱۰ والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن 18 سال،همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی رهام وب را داشته باشند .

۵-۱۰ پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ). هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از 18 سال(صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین رهام وب و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که رهام وب از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات رهام وب باشد، مبری است .

 

۱۱-فورس ماژور ، غیر قابل پیش بینی:

مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که رهام وب در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات رهام وب، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل رهام وب، شامل بلایای طبیعی، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی( که مجموعا به آن "فورس ماژور" اطلاق می کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. رهام وب برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد .

۱۲- كليه ابلاغها و اعلانات رهام وب (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند .

۱۳ –ضوابط و قانونی :

مشتری تضمین می کند که این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.

طراحی سایت، طراحی اپلیکیشن تماس بگیرید 02188651381
09122268212 - 02188651381
کارشناس فروش