1. » »
  2. » صفات مشترک رهبران جهان

صفات مشترک رهبران جهان

رهبری کردن یک گروه به تغییرات جهان و پیشرفت تکنولوژی چندان وابسته نیست .
اندروکارنگی یکی از رهبران بزرگ است که آموزه های آن در این باره منتشر شده است. او در سال 1908 با ژورنالیستیبه نام ناپلئون هیل ملاقات میکند، که از آن پس تفکرات او منتشر میشود.
هیل مکالمات با اندروکارنگی را جمع آوری کرد و به صورت کتابی منتشر کرد به نام "به روش خود ثروتمند شوید" حال ما خلاصه این صفات را برای شما بیان میکنیم:

1. یک هدف مشخص و فراگیر دارند که با برنامه مشخص به سمت آن حرکت میکنند.
 2.برای اهداف بزرگشان انگیزه ای دارند کارنگی میگوید:"هیچ چیز بزرگی بدون انگیزه به دست نمی آید"
 3. در اطرافشان افراد با استعدادی هستند کهبا آنها دید مشترکی دارند  کارنگی می‌گوید:"موفقیت‌های بزرگ همواره نتیجه‌ی هماهنگی ذهن‌هایی است که به سمت یک هدف  قطعی حرکت می‌کنند."
 

 

 4. به خودشان اتکا میکنند 
 5.بسیار منظم و منظبط هستند  اگر نتوانید خودتان را کنترک کنید نمیتوانی کنترکی بر دیگران داشته باشید
 6.دارای خلاقیت هستند
  7. قاطع هستند بدون فکر قبلی تصمیم گرفتن به شدت خطرناک است . تصمیم ناقص گرفتن بهتر از نداشتن تصمیم است   
 8. قبل از قضاوت حقایق ممکن را جمع آوری میکنند 
 9.ذهن باز دارند
 

 
  

مقالات مشابه

کارشناس فروش