1. » »
  2. » افزایش رتبه بندی گوگل با HTTPS / SSL

افزایش رتبه بندی گوگل با HTTPS / SSL

گوگل اعلام کرده است که داشتن HTTPS (اضافه کردن یک گواهی SSL در سایت خود) باعث افزایش رتبه بندی است. گوگل میگوید این راه نفع اندکی در رتبه بندی کلی دارد و همانند گذشته محتوا با کیفیت بالا تا ثیر بیشتری خواهد داشت اما ممکن است با همین تصمیم گیری صاحبان وب سایت را تشویق کند تا از HTTP به HTTPS برای امن نگه داشتن وب سایت خود سوئیچ کنند . گوگل همچنین گفت بر اساس آزمون خود را برای چند ماه گذشته، سیگنال HTTPS "نتایج مثبت" از نظر ارتباط و رتبه بندی در نتایج جستجوی گوگل را نشان داد.
 
 

 


 

 
 
در ضمن بهتر است که توجه داشته باشید که این انتقال شرایط و هزینه هایی هم دارد که بصورت تقریبی اعلام میکنم:
۱) اولا توجه اشته باشید که دامنه های ir چون تحریم هستند امکان استفاده از این پروتکل را ندارند!
۲) هزینه این انتقال سالیانه حدود ۱۰۰ هزار تومان می باشد
۳) هزینه دیگر برای خرید ای پی اختصاصی می باشد ( ماهیانه حدود ۱۰ هزار تومان )

مقالات مشابه

کارشناس فروش