1. » »
  2. » وسط قرار گرفتن تصویر در css

وسط قرار گرفتن تصویر در css

برای قرار گرفتن تصویر در مرکز صفحه ابتدا یک کلاس را به عنوان مثال (کلاس center) را برای تگ img  تعریف می کنید و باید کد زیر را به کلاس تعریف شده  خود در فایل css اضافه کنید:
  1. displayblock;
  2. margin-leftauto;
  3. margin-rightauto;
  4. وسط قرار گرفتن تصویر به خاطر دستور display هست که بلوک شده و اگر بلوک نشه تصویر در وسط قرار نخواهد گرفت.

مقالات مشابه

کارشناس فروش