1. » »
  2. » اشتباهات رایج در طراحی اپلیکیشن موبایل

اشتباهات رایج در طراحی اپلیکیشن موبایل

 

 


طراحی UI و UX غیر حرفه ای
در مرحله طراحی UI  و UX اپلیکیشن باید به نیازها و انتظارات کاربران هدف توجه کنید. از امکاناتی که درون اپلیکیشن های محبوب قرار گرفته است و امروزه برای کاربران به صورت عادت و عرف در آمده است، میتوانید به عنوان ایده طراحی اپلیکیشن ها استفاده کنید. این بدین معنا نیست که خلاقیت و نوآوری را در طراحی اپلیکیشن نادیده بگیریم بلکه چیدمان المان ها را به گونه ای انجام میدهیم که کاربر در اولین استفاده از اپلیکیشن به راحیت بتواند امکانات و کارکردهای اصلی اپلیکیشن را شناسایی کند.

امکانات بیش از حد کاربر را سرگردان میکند
یکی از اشتباهات رایج در طراحی اپلیکیشن ها امکانات اضافی و غیر لازم درون اپلیکیشن است. در نظر داشته باشید اگر بخواهید امکانات غیر ضروری را به صورت غیر منسجم در اختیار کاربران قرار دهید کاربر در استفاده ار اپلیکیشن شما دچار سرگردانی میشود و احتمال استفاده مجدد اپلیکیشن توسط کاربر کاهش پیدا میکن دو ممکن است کاربر اپلیکیشن شما را با یک نمونه ی ساده تر جایگیزین کند. شما میتوانید امکانات مورد نیاز کاربران را به مرور در اختیار کاربران قرار دهید و اپلیکیشنی پویا داشته باشید.

فقدان برنامه استراتژیک
اگر میخواهید از اپلیکیشن خود کسب درآمد کنید از همان ابتدا قبل از آنکه هر هزینه ای صرف کنید، برای نحوه درآمد زایی خود از اپلیکیشن برنامه ریزی کنید.

عدم شناسایی کاربران هدف
علاوه بر برخورداری ازیک برنامه منسجم درآمد زایی برای اپلیکیشن باید بتوانید کاربران هدف خود را با دقت شناسایی کنید و به فراخور نیازهای این کاربران برنامه ها متنوع بازاریابی و تبلیغات خود را پیش ببرید. تبلیغات وصرف هزینه برای افرادی که کاربران اپلیکیشن شما نمیباشند جزو صرف هزینه اضافی برای شما آورده ای نخواهد.
 

مقالات مشابه

کارشناس فروش